Psychomotorische Begeleiding

Kinderen met een stoornis (zoals bijvoorbeeld ADHD of Autisme) of na het herstellen van een emotionele ontwikkelingsbelemmering hebben vaak begeleiding nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

Herkenbaar bij deze kinderen zijn vooral de sociale omgangsproblemen, zoals:

  • teruggetrokken, isolement van het kind
  • niet met anderen kunnen samenspelen
  • egocentrisch
  • agressief
  • pesten of gepest worden
  • niet weerbaar
  • herhaaldelijk in conflict raken met anderen
  • weinig of geen vertrouwen in zichzelf en/of de ander?