Therapeut

20150823-61
Mijn naam is Wilma Brands-Zandvliet. Ik ben getrouwd en wij hebben twee zonen. Na het VWO te hebben afgerond, ben ik Fysiotherapie gaan studeren in Rotterdam. Ik ging werken binnen een Fysiotherapeutische praktijk te Dordrecht. Het was altijd al mijn wens om met kinderen te kunnen werken, dus al gauw ben ik mij gaan specialiseren binnen de Fysiotherapie. Mijn ervaring daarbij was dat de bewegingsproblemen van de kinderen vaak niet op zich zelf stonden, maar een onderdeel vormde van problemen m.b.t. het gehele gedrag. Zo heb ik uiteindelijk de opleiding tot Psychomotorisch Kindertherapeut Le Bon Départ gevolgd en in 1994 afgerond. In 2000 heb ik vervolgens mijn kwaliteitsregistratie gehaald.

In 2001 heb ik op een school in Rotterdam (Basisschool de Regenboog) een sociale vaardigheidstraining ontwikkeld vanuit de principes van de Psychomotorische Kindertherapie. Daarnaast heb ik de stap genomen om een eigen praktijk te beginnen voor Psychomotorische Kindertherapie. Nog steeds volg ik jaarlijks opleidingen en studiedagen om up-to-date te blijven over de nieuwste ontwikkelingen op mijn vakgebied. Ik heb mij o.a. verdiept in de volgende cursussen en studiedagen:
Bewegingspedagogiek volgens V. Sherborne,
Gesprektechnieken volgens. Heimler,
Hechtingsproblematiek van Truus Bakker, Symbooldrama/ dagdroom therapie,
Interactiewijzer (sociale vaardigheden),
Oplossingsgerichte therapie,
Basistraining ‘Geef me de vijf’ voor Autisme,
Video Interactie Begeleiding volgens de methode ‘Geef me de vijf’,
EMDR,
Cursus Animal Assisted Therapy/Animal Assisted Interventions (AAT/AAI)
Rots en Water (psycho-fysieke weerbaarheid),
Therapie in beeld (contextuele werken)
Cursus NMT-model van Dr. Bruce Perry door Roland Verdouw
PSBK
Griefelen

Naast mij studie en werk ben ik sinds 1996 actief bestuurslid van de landelijke beroepsvereniging voor Psychomotorische Kindertherapie Le Bon Départ (NVPMKT) in diverse functies (penningmeester, beleidsmedewerkster en algemeen bestuurslid en lid werkgroep kennisinnovatie)
Per 1-9-2016 ben ik docent Vakinhoudelijke Werkbegeleiding en stagecoach aan de opleiding Psychomotorische Kindertherapie te Utrecht.