Praktische info

Beroepsvereniging:
De therapeuten bij Bewegenderwijs zijn geregistreerd lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Kindertherapie (www.nvpmkt.nl) onderdeel van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (https://fvb.vaktherapie.nl) en de Nederlandse Federatie Gezondheidzorg (www.de-nfg.nl)
Men hanteert een beroepscode, heeft een klachtenprocedure die voldoet aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Landelijke registratie:
Vektis, het landelijk Informatieorgaan Zorgverzekeraars Nederland registreert de gegevens van alle zorgverleners in Nederland in het AGBZ-bestand (Algemene Gegevens Beheer Zorgverleners).

W. Brands-Zandvliet  
Lidmaatschap nummer NVPMKT/ FVB 106006
Kwaliteits registratienummer SRVB 6006
KvK 24465776
NFG lidnummer 6301146304
RBCZ lidmaatschapsnummer 809153R

nvpmktfvbnfg