Duur en intensiteit

Psychomotorische kindertherapie is een individuele therapie voor kinderen met een ontwikkelingsleeftijd tot 12 jaar. De duur van de therapie is sterk afhankelijk van de hulpvraag. In het algemeen kan de therapie binnen een schooljaar worden afgerond. De therapie wordt wekelijks gegeven en duurt een uur.

Kosten

Het tarief voor Psychomotorische Kindertherapie en/of  opvoedondersteuning is € 72,50 per uur. Wij zijn BTW vrijgesteld.

Bij  opvoedondersteuning is het eerste gesprek een intake, waarbij de aandachtspunten samen met u in kaart worden gebracht.

De onderzoeksfase binnen de Psychomotorische Kindertherapie bestaat uit: 1 uur intakegesprek, 3 uur observatie in de praktijkruimte, de verwerking van de gegevens en het schrijven van het onderzoeksverslag (a € 145,-) en 1 uur bespreking van het verslag samen met het behandeladvies. Totale kosten van dit traject bedraagt € 507,50,-   Na de onderzoeksfase beslist u definitief of u het besproken behandeltraject wilt inzetten.   Indien nodig wordt de onderzoeksfase aangevuld met observatie op b.v. school tegen het standaard uurtarief. Hierbij wordt ook de reistijd in rekening gebracht.

Psychomotorische kindertherapie wordt door verschillende zorgverzekeraars gedeeltelijk vergoed in het aanvullende verzekeringspakket onder alternatieve zorg. Kijk in uw polis wat voor u van toepassing is.

Bewegenderwijs heeft per 1-1-2018 een contract met de Gemeente (Jeugd Zuid-Holland-Zuid), waardoor de therapie vergoed kan worden bij verwijzing door huisarts of wijkteam.

Bewegenderwijs werkt ook met vergoeding vanuit arrangementen via passend onderwijs.

Wanneer u NIET voor vergoeding in aanmerking komt, rekenen wij een tarief van € 65,00 per uur (u betaalt voor een onderzoeksverslag dan € 130,- en voor het totale onderzoekstraject € 455,-)

Tevens kunt u als u niet voor vergoeding in aanmerking komt de gemaakte kosten aftrekken als bijzondere ziektekosten bij uw belastingaangifte.

Bij aanvang van het therapietraject ondertekent men een behandelcontract, waarin alle financiële en privacy afspraken worden geregeld.

Aan bovenstaande teksten kunnen geen rechten ontleend worden.