Matrix

Wat is de MatriXmethode?:

Het is een snelle en effectieve gesprekstechniek ontwikkeld door Ingrid Stoop in 1993 om problemen op te lossen.
Belangrijk  daarbij is dat de juiste vragen gesteld worden, zodat het kind stilstaat bij zijn eigen binnenwereld. Welke beeld, geluid, gevoel of gedachte komt op bij de hulpvraag? Het kind wordt zo geholpen om zelf te komen  met de eigen oplossing voor het eigen probleem. Het kind kan de negatieve lading rond het probleem verwijderen en (op symbolisch niveau) vervangen door iets positiefs.